GYML - Obchod

Vybavenie telocvični, tréningových hál, športovísk

MULTIFUNKČNÉ IHRISKÁ

 • Bránky
 • Ochranné siete
 • Basketbalové koše
 • Volejbalové siete

VYBAVANIE TELOCVIČNÍ

 • Žinenky
 • Bránky
 • Siete
 • Basketbalové koše
 • Volejbalové koše
 • Medicimbaly
 • Lopty
 • Ochrany na stenu
 • Gymnastické náradie + náčinie
 • Lana na šplhanie
 • Lavičky do šatne