GYML - Ekonom

Sme spoločnosť, ktorej jednou z činnosti je externé vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personálnej agendy, poskytovanie poradenstva v oblasti účtovníctva, miezd a daní.

  • Vedenie jednoduchého účtovníctva
  • Vedenie podvojného účtovníctva
  • Mzdy a personálna agenda
  • Daňové priznania

Našim hlavným cieľom je poskytovať živnostníkom a spoločnostiam kvalitné služby v tejto oblasti.